Color

Flowers have company

We have a heat wave in the Netherlands. I am not a fan of very high temperatures. It is vacation, so I give myself a tropical roster. Getting up early (around 5:30 a.m.), afternoon siesta with afternoon nap and to bed late at night. It is wonderful to go outside early with the camera. Yesterday at 8 AM I walked in the zoo in Osnabrück (blog follows). This morning a bit simpeler a bridge to bridge walk along the Overijssels canal.

Again I hoped to photograph butterflies, but unfortunately that did not workout. There were some, but no pictures. However, there were beautiful flowers. And just when I wanted to photograph a beautiful southern marsh orchid, the flower got company. A Common carder bee flew from flower to flower around the orchid. So nice.

 

Common carder bee on southern marsh orchid
Common carder bee on southern marsh orchid

 

 

 

Common carder bee on southern marsh orchid
Common carder bee on southern marsh orchid

 

 

Common carder bee on southern marsh orchid
Common carder bee on southern marsh orchid

 

The Hedge bindweed was also there in the reed. Many see it as a weed. It is quite annoying when you have it in the garden. But look at itf, is not it a beautiful sight with this goldenrod?

 

Goldenrod and Hedge bindweed
Goldenrod and Hedge bindweed

 

 

 

Blue-tailed damselfly
Blue-tailed damselfly

 

 

 

Fireweed
Fireweed

 

 

 

Blackberry blossoms
Blackberry blossoms

 

I searched for names in all photos. I am not 100% sure of everything. Do you know better, please let me know 🙂

 

Drone fly (hooverfly) on hemp-agrimony
TDrone fly (hooverfly) on hemp-agrimony

 

 

 

Bloemen

Bloemen krijgen visite

We hebben een hittegolf in Nederland. Ik ben geen fan van erg hoge temperaturen. Het is vakantie, dus geef ik mezelf een tropenrooster. Vroeg opstaan (rond een uur of 5 half 6), ‘s middags siësta met middag slaapje en ‘s avonds laat weer naar bed. Het is heerlijk om vroeg naar buiten te gaan met de camera. Gisteren liep ik al om 8 uur in de dierentuin in Osnabrück (blog volgt). Vanmorgen iets eenvoudiger een brug tot brug wandeling langs het Overijssels kanaal.

Weer hoopte ik vlinders te fotograferen, maar helaas. Er waren er wel wat, maar geen plaatjes. Wel waren er mooie bloemen. En net toen ik een mooie rietorchis wilde fotograferen, kwam er bezoek. Een akkerhommel vloog van bloem naar bloem rond de orchis. Een mooi gezicht.

 

Akkerhommel op rietorchis
Akkerhommel op rietorchis

 

 

 

Akkerhommel op rietorchis
Akkerhommel op rietorchis

 

 

 

Akkerhommel op rietorchis
Akkerhommel op rietorchis

 

Ook de haagwinde was vertegenwoordigd in het riet. Velen zien het als onkruid. Het is ook best irritant als je het in de tuin hebt. Maar zeg nu zelf, is het geen plaatje samen met deze guldenroede?

 

Guldenroede en haagwinde
Guldenroede en haagwinde

 

Juffertjes waren er ook, maar ik heb weinig kans gehad ze te fotograferen. De zon was schuin achter me, mijn schaduw was me steeds voor en joeg de insecten weg. Volgende wandeling loop ik in tegengestelde richting.

 

Lantaarntje juffer
Lantaarntje juffer

 

 

 

Gewone braam
Gewone braam

 

 

 

Wilgenroosje
Wilgenroosje

 

Bij alle foto’s heb ik namen gezocht. Ik ben niet 100% zeker van alles. Weet je het beter, laat het me dan weten 🙂

 

Blinde bij (zweefvlieg) op Koninginnekruid
Blinde bij (zweefvlieg) op Koninginnekruid

 

 

 

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: