Dieren

Abstract impressions

Vakantie, dus tijd om te spelen! 🙂

Spelen met foto’s en Photoshop. Een tijde geleden heb ik een aantal “handelingen” gekocht voor Photoshop. Een handeling is een geautomatiseerd aantal acties die worden uitgevoerd door het programma. Doel is een mooie afbeelding. Deze handeling heet Abstract impressions. Als je heb hebt uitgevoerd lijkt je afbeelding echt helemaal nergens op. Er moet dan nog heel veel gebeuren om er iets van te maken. Daar heb ik dus nu tijd voor. Leuk om te doen, nu het zo warm is en ik de hele dag binnen zit vanaf een uur of 12.

 

Het is echt een zoektocht. Ik deel de afbeeldingen in de volgorde waarin ik ze heb gemaakt. Eerst met een witte achtergrond en een beetje kleur uit de oorspronkelijke foto.

 

Abstract impressions: Tijger
Abstract impressions: Tijger

 

 

 

Abstract impressions: Leeuw
Abstract impressions: Leeuw

 

Toen ik een beetje geoefend had, ontdekte ik dat er ook een mogelijkheid was om de afbeelding om te zetten naar een zwarte achtergrond. Beide foto’s nog een keer.

 

Abstract impressions: Leeuw
Abstract impressions: Leeuw

 

 

 

Abstract impressions: Tijger
Abstract impressions: Tijger

 

Nog later besloot ik dat meer kleur, ook n de achtergrond mooi zou kunnen zijn. Dit zit niet in de handeling. Daarvoor heb ik zelf zaken toegevoegd. In alle drie de foto’s zijn kleuren opgenomen die voorkomen in de oorspronkelijke foto.

 

Abstract impressions: Pauw
Abstract impressions: Pauw

 

 

 

Abstract impressions: Regenbooglori
Abstract impressions: Regenbooglori

 

 

 

Abstract impressions: Tijger
Abstract impressions: Tijger

 

Laat me gerust weten wat je er van vindt via de berichten onder aan deze post. Verder zal ik ze ook opnemen in de nieuwe shop, waarmee ik nog aan het sleutelen ben.

Naar de shop 

 

 

 

Animals

Abstract impressions

Summer break, so time to play! 🙂

Playing with photos and Photoshop. A while ago I bought a number of “actions” for Photoshop. An action is an automated number of actions performed by the program. Goal is a beautiful image. This action is called Abstract impressions. If you’ve used it, your image is a big mess. A lot has to be done to make look like the images I’m sharing. But now I have time for that. I love doing this, now it’s so hot and I’m inside all the day from 12 o’clock onwards.

It is really a quest. I share the images in the order in which I made them. First with a white background and a little color from the original photo.

 

 

Abstract impressions: Tiger
Abstract impressions: Tiger

 

 

 

Abstract impressions: Lion
Abstract impressions: Lion

 

When I practiced a bit, I discovered that there was also a possibility to convert the image to a black background. Both photos again.

 

Abstract impressions: Lion
Abstract impressions: Lion

 

 

 

Abstract impressions: Tiger
Abstract impressions: Tiger

 

Later I decided that more color in the background could be beautiful. This is not in the action it self. For that I added things myself. All three photos contain colors that appear in the original photo.

 

Abstract impressions: Peacock
Abstract impressions: Peacock

 

 

 

Abstract impressions: Rainbow lorikeet
Abstract impressions: Rainbow lorikeet

 

 

 

Abstract impressions: Tiger
Abstract impressions: Tiger

 

Let me know what you think of it through the messages at the bottom of this post. I will also include them in the new shop, which I am still working on.

To the shop

 

 

 

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: