Digital art

Zeg ‘ns Aaa

Zondag middag, warm weer, tijd om te spelen met Photoshop. Een tijdje geleden maakt ik in de vliegkooi in Dierenpark Amersfoort een foto van twee pelikanen. Ik vond het een grappig foto, omdat hij me meteen deed denken aan zeg ‘ns aaa bij de dokter.

Ik heb een paar verschillende bewerkingen gemaakt. De eerste is de foto zo ik hem gemaakt heb in de dierentuin.

 

 

Zeg 'ns Aaa
Zeg ‘ns Aaa

 

De volgende bewerking die past in mijn “On-black” serie.

 

Zeg 'ns Aaa
Zeg ‘ns Aaa

 

Een eerste poging om wat meer te prutsen met de Abstract-impressions-handeling in Photoshop.

 

Zeg 'ns Aaa
Zeg ‘ns Aaa

 

Een versie die bewerkt is in Silver Efex Pro uit de Nik Collection.

 

Zeg 'ns Aaa
Zeg ‘ns Aaa

 

Tot slot nog een poging met de Abstract-impressions-handeling in Photoshop. Deze versie heeft meer kleur en eigen gemaakte abstracte vormen.

Ik blijf oefenen 🙂

 

Zeg 'ns Aaa
Zeg ‘ns Aaa

 

 

 

Birds

Say aah

Sunday afternoon, warm weather, time to play with Photoshop. A while ago I made a picture of two pelicans in the fly cage at Dierenpark Amersfoort. I thought it was a funny photo because it immediately reminded me of saying aah at the doctor.

I have made a few different edits. The first is the photo as I made it at the zoo.

 

 

Say aah
Say aah

 

The next edit that fits in my “On-black” series.

 

Say aah
Say aah

 

A first attempt to tinker some more with the Abstract-impressions action in Photoshop.

 

Say aah
Say aah

 

A version edited in Silver Efex Pro from the NIK Collection.

 

Say aah
Say aah

 

Finally, one more attempt with the Abstract-impressions-act in Photoshop. This version has more color and abstract shapes I made myself.

I keep practicing 🙂

 

Say aah
Say aah

 

 

 

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: