Daily Archive: August 24, 2018

Funny face

Weer een aantal foto’s genomen in Planckendael bij Mechelen. Dit keer foto’s van emoe’s. Zulke grappige beesten!. Ik heb er twee gefotografeerd.

Dit is de eerste die ik zag. Een wat grijzig type, maar met een vrolijke uitdrukking. Ze hebben mooie sprekende ogen.

 

Emoe

Emoe

 

Dit is nummer twee. Veel donkerder van “haar”. Hij/zij stond steeds dicht bij het hek. Ik weet niet of het veilig zou zijn je vingers door het hek te steken. Dat heb ik maar niet gedaan.

 

Emoe

Emoe

 

Opvallend is ook het verenpak. Niet spectaculair wat betreft de kleur, maar wel vanwege de enorme massa smalle dunnen veren die het lichaam bedekken. Dit is op de rug.

 

Emoe

Emoe

 

Wat meer naar beneden ziet het er zo uit. Dit is de andere vogel, daarom de andere kleur.

 

Emoe

Emoe

 

Om de zwarte van dichtbij te fotograferen ben ik met gevaar voor eigen leven 😛 over het hek gaan hangen. (Je kunt natuurlijk overdrijven LOL.) Maar ik hield er wel rekening mee dat hij zou pikken, naar mij of de camera. Ik maakte onder anderen deze twee foto’s.

 

Emoe

Emoe

 

Toen ik thuis was en deze foto zag, dacht ik: Yes! Over het hek was goed. Zo grappig!

 

Emoe

Emoe

 

 

 

Funny face

Again a number of photos taken in Planckendael near Mechelen. This time pictures of emu’s. Such funny animals ! I photographed two.

This is the first one I saw. A somewhat grayish type, but with a cheerful expression. They have beautiful expressive eyes.

 

Emu

Emu

 

This is number two. Much darker of “hair”. He/she was always close to the fence. I don’t know if it would have been safe to put my fingers through the fence. I did not do that to be on the safe side.

 

Emu

Emu

 

Striking is also the plumage. Not spectacular in terms of color, but because of the enormous mass of thin feathers that cover the body. This is on the back.

 

Emu

Emu

 

A bit more down, it looks like this. This is the other bird, therefore the different color.

 

Emu

Emu

 

To photograph the black one in up close, I risked my own life by hanging over the fence. :p (You have to exaggerate
a bit of course LOL.) But I kept in mind that he could peck, at me or the camera. Among others I made these two photos.

 

Emu

Emu

 

When I was home and saw this picture, I thought: Yes! Hanging over the fence was good. So funny!

 

Emu

Emu