Bij ieder bezoek aan Drostenkamp, kun je volop genieten van vogels. Er zijn verschillende soorten zwemvogels, maar ook roodborstjes, vinkjes, eksters, kraaien, etc. De zwemvogel die er het meest voor komt is de grauwe gans. Reden voor het maken van een blog over de grauwe gans.

Het is best bijzonder dat er tegenwoordig zoveel grauwe ganzen broeden in Nederland. 40 jaar geleden was het zo zelden dat ze in Nederland broedden, dat ze paartjes hebben uitgezet. En nu …

Over de grauwe gans (Bron: Vogelbescherming Nederland)
Net als veel andere ganzen zijn grauwe ganzen heel sociale vogels en vormen ze paartjes voor het leven. Ze zijn stevig en bruingrijs, de grootste van alle bruingrijze ganzensoorten. Ze broeden van april tot in mei/juni. Eén legsel per jaar met vier tot zes eieren (bij uitzondering tot 8 eieren). Grauwe ganzen leven in allerlei gebieden, maar altijd in de buurt van water en open gebieden. Het zijn vegetariërs, op het menu staan gras, plantenwortels, zaden, vruchten en jonge scheuten (van onder meer riet). In de winter eten ze ook op akkers van oogstresten van mais, aardappelen en granen. Van origine is de grauwe gans een trekkende vogelsoort. Nederland is vanouds een belangrijk overwinteringsgebied. De laatste decennia is er veel veranderd in het trekgedrag. Er zijn populaties die nauwelijks nog trekken (onder meer in Schotland). In de jaren 1980 overwinterde nog zo’n 80% van de Europese grauwe ganzen in Spanje, inmiddels is Nederland het belangrijkste overwinteringsgebied. Vanaf februari verlaten de overwinterende vogels Nederland en keren terug naar de Scandinavische broedgebieden. Een steeds groter deel van de grauwe ganzen in Nederland trekt niet of nauwelijks en is jaarrond bij ons. Deze ganzen worden ‘overzomerende’ ganzen genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog was de grauwe gans een zeer zeldzame broedvogel in Nederland. Aantal broedparen 100.000-165.000 (in 2018-2020)

Hieronder zie je foto’s die ik heb genomen in en om de vijvers van Drostenkamp.

 

 

Grauwe gans - Greylag goose
Grauwe gans – Greylag goose

 

 

 

Grauwe gans - Greylag goose
Grauwe gans – Greylag goose

 

 

 

Grauwe gans - Greylag goose
Grauwe gans – Greylag goose

 

 

 

Grauwe gans - Greylag goose
Grauwe gans – Greylag goose

 

 

 

Grauwe gans - Greylag goose
Grauwe gans – Greylag goose

 

 

 

 

Grauwe gans - Greylag goose
Grauwe gans – Greylag goose

 

 

Normaal zie je een ganzenfamilie zwemmen met een ouder voorop, gevolgd door de kuikens en aan het eind de tweede ouder. Andere ganzen worden altijd weggejaagd. Bijzonder was dat deze kuikens door een trio werd verzorgd. Ze bleven steeds samen. Leuk zo’n oom af tante extra 😉

 

Grauwe gans - Greylag goose
Grauwe gans – Greylag goose

 

 

 

Grauwe gans - Greylag goose
Grauwe gans – Greylag goose

 

 

 

Grauwe gans - Greylag goose
Grauwe gans – Greylag goose

 

 

In 2014 maakte ik de foto onder. Er was toen steeds een witte ganzenmoeder. Ook in de jaren er na was ze er. Ieder jaar had ze enkel jongen, die ze alleen verzorgde. Paps was kennelijk met de noorderzon vertrokken. Al was ze alleen, al haar jongen werden groot. En dat is jaren later nog zichtbaar.

 

Witte gans - White goose
Witte gans – White goose

 

Er zijn nu elk jaar ganzen die wit zijn met wat donkere vlekken en ganzen met witte veren die ze niet zouden moeten hebben. Ook de blauwe ogen horen eigenlijk niet bij de grauwe gans, maar ze zijn wel mooi natuurlijk.

 

Grauwe gans mix - Greylag goose mix
Grauwe gans mix – Greylag goose mix

 

 

Bij de kuikens is de invloed van die witte gans ook nog goed zichtbaar. Hoe geler, hoe witter ze later zijn. Soms worden ze ook al geboren met een oranje snavel.

 

Grauwe gans mix - Greylag goose mix
Grauwe gans mix – Greylag goose mix

 

Geluiden van de grauwe gans:

In flight:

In een groep en een vogel alleen:

 

 

Deze foto’s werden hier genomen:

Spread the love

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top