Tagged: Digital art

Composiet

Een composiet in fotografie is een afbeelding die is gemaakt van twee of meer foto’s. Ik speel graag foto’s. Ik gebruik Photoshop om ze een zwarte achtergrond te geven. Maar ik geef ze ook graag een natuurlijke achtergrond. Probeer meestal een foto te vinden van hun natuurlijke omgeving (maar zorg ervoor dat het een foto is die ik mag gebruiken voor deze doeleinden). Alle foto’s zijn gemaakt in een dierentuin, beschreven onder de foto’s. Ik deel hier een groep composieten. Ik hoop dat je ze leuk zult vinden.

 

Siamang

Siamang (Dierenpark Amersfoort)

 

 

Roze pelikaanGreat white pelican

Roze pelikaan – Great white pelican (Artis in Amsterdam)

 

 

Gewone jaarvogelWreathed hornbill

Gewone jaarvogel – Wreathed hornbill (Ouwehands dierenpark in Rhenen)

 

 

Jaguar

Jaguar (Artis in Amsterdam)

 

 

Bauwi - Gorilla

Bauwi – Gorilla (Burgers Zoo in Arnhem)

 

 

Aziatische olifantAsian elephant

Aziatische olifant – Asian elephant (Planckendael in Mechelen, Belgie)

 

Sneeuwuil - Snowy owl

Sneeuwuil – Snowy owl (Ouwehands dierenpark in Rhenen)

 

De krant

Maar weer eens wat nieuws geprobeerd met mijn foto’s en Photoshop. Het was een tijdrovende zoektocht. 3 foto’s in dit blog. Ik wilde meer, maar het is niet gelukt. Waarom, dat lees je in hier onder.

Het idee was iets digitaal doen met krantenpapier. Het leek me leuk en ik dacht dat het niet zo moeilijk zou zijn. De eerste afbeelding ging goed. Ik had hulp van een Handeling uit Photoshop: Newspaper art

Deze handeling kun je hier: Downloaden Een video met uitleg vind je hier: Link

Toevallig nam ik als eerste deze foto van een toekan. Een foto die ik in december heb genomen in Avifauna. Ik vond het een mooi resultaat. Nog maar eens een andere foto proberen …. En daar liep ik vast. Ik heb met geen enkele andere foto een resultaat gekregen dat ik mooi vond. Dat wordt denk ik veroorzaakt door de tekening en het haar/de veren. Er is te veel structuur, waardoor het resultaat te vaag wordt. Het zal waarschijnlijk beter gaan met menselijke portretten. Maar ja, dat is niet zo mijn ding 😛

Bij deze: Toekan

 

Toekan

Toekan

 

Tijd om iets anders te proberen. Inspiratie en de techniek vond ik in deze video: Video van Phlearn. Om tot onderstaande resultaat te komen ben ik uren bezig geweest. Deels omdat ik nu eenmaal een pietlut ben en eigenwijs en omdat ook voor deze techniek een dierenfoto niet ideaal is. In de video wordt een man met baard en bril bewerkt. Grote contrasten en kleurverschillen. Zonder veel moeite heb je duidelijke vormen en een herkenbaar gezicht. Mijn chimpansee is helemaal donker gekleurd. Gevolg was daarom dat het systeem met de filtergalerij niet werkte. Het gezicht van Vakanga werd egaal een kleur met twee neusgaten en twee ogen. Geen enkel model verder. Dan maar een andere techniek. Ik gebruikte deze techniek: Video met uitleg over het stencil effect in Photoshop. Na heel veel proberen en prutsen met contrast en dergelijke had ik de basis met mappen, waarin het kranten papier moest. Tja, en dan bedenk ik weer iets anders.

Mijn portret moest een link krijgen met natuurbehoud en met een van mijn helden op deze wereld Jane Goodall. Dan heb je een volgende uitdaging. Geschikte afbeeldingen van kranten vinden om te gebruiken, valt toch al niet mee. Zeker niet als dat ook nog verbonden zijn met natuurbehoud en Jane Goodall. Na veel zoeken heb ik gekozen voor een compromis. Er zitten een paar stukken in met Jane en verder wat neutrale kranten die niet over oorlog en andere narigheid gaan. Ik wilde positieve beelden. Er zitten 3 foto’s van Jane in. Kijk maar eens of je ze ziet 🙂

Hier onder het resultaat. Titel: Vakanga.

Vakanga is een chimpansee dame die ik met haar zoon heb gefotografeerd in Osnabrück Zoo een paar weken geleden. Ik ben nog steeds niet tevreden. Mogelijk doe ik nog een nieuwe poging.

 

Vakanga

Vakanga

 

Tot slot nog een afbeelding met een techniek die wel werkt met dieren. Iets dat ik al eerder deelde. Nieuw is het gebruik van deze sneeuwuil. Een foto die ik, twee jaar gelden al weer, in ZOOm Erlebniswelt in Gelsenkirchen heb gemaakt. Extra toevoeging dit keer: tekst. Mooie teksten op krantenpapier heb ik niet gevonden. Daarom een pagina uit een boek en muziekpapier.

Mijn zonen en ik waren grote fans van Harry Potter. Ze zijn opgegroeid met de verhalen en films. We hebben alle films samen gezien. Mooie herinneringen. Daarom de link naar de sneeuwuil van Harry Potter.

Titel: Hedwig

 

Hedwig

Hedwig

 

 

 

The news paper

Had to try something new with my photos and Photoshop. It was a time-consuming search. 3 photos in this blog. I wanted more, but I did not succeed. Why that is, you can read below.

The idea was to do something digital with newspapers. It seemed a nice idea to me and I thought it would not be that difficult. The first image went well. I had help from an action in Photoshop: Newspaper art

You can download this action here: Download A video with explanation can be found here: Link

Coincidentally, I took this photo of a toucan first. A photo that I took in December in Avifauna. I thought it was a nice result. Let’s try another photo …. And that’s where I got stuck. I did not get a result with any other photo that I liked. I think that is caused by the clors and the hair/feathers. There is too much structure, which makes the result too vague. It will probably go better with human portraits. But that is not my thing 😛

Titel: Toucan

 

Toucan

Toucan

 

Time to try something else. I found inspiration and the technique in this video: Video of Phlearn. To achieve the following result, I spent hours editing and searching. Partly because I am a hair-splitter and stubborn and because also for this technique an animal photo is not ideal. A man with a beard and glasses is edited in the video. Great contrasts and color differences. You will have clear forms and a recognizable face without much effort. My chimpanzee is completely dark colored. As a result, the system with the filter gallery did not work. The face of Vakanga became a uniform color with two nostrils and two eyes. No further shapes. So I used another technique. This technique: Video with explanation about the stencil effect in Photoshop. After a lot of trying and tinkering with contrast etc., I had the basis with folders in Photoshop, in which I had to paste the newspapers. And then I came up with something else.

My portrait had to get a link with nature conservation and with one of my heroes in this world Jane Goodall. Then you have a new challenge. Finding suitable images of newspapers to use is not easy. Certainly not if it also has to be connected with nature conservation and Jane Goodall. After a lot of searching, I opted for a compromise. There are a few pieces with Jane and some neutral newspapers that are not about war and other misery. I wanted positive images. There are 3 photos of Jane. See if you see them 🙂

Here below the result. Title: Vakanga..

Vakanga is a chimpanzee lady I photographed with her son in Osnabrück Zoo a few weeks ago. I am still not sure about this image. I might try again.

 

Vakanga

Vakanga

 

Finally, an image with a technique that works with animals. Something that I shared earlier. New is the use of this snowy owl. A photo that I made two years ago in ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Extra this time: text. I have not found beautiful texts on newspapers. That’s why I used a page from a book and music paper.

My sons and I were huge fans of Harry Potter. They grew up with the stories and films. We have seen all the films together. Beautiful memories. Therefore the link to the snowy owl of Harry Potter.

Title: Hedwig

 

Hedwig

Hedwig

 

 

 

Poke the bear

Playing with Photoshop and a picture of a brown bear taken in Dierenpark Amersfoort. This gray old bear looks very dangerous. I don’t exactly know what he was doing. But for a long time he he looked at the public like this. Of course I only had one reaction: click!

A nice photo to play with and use actions. I share 5 and more or less indicate how / with what I did the editing.

Photo 1. A natural edit of the original photo, edited in Lightroom, Photoshop and Color Efex Pro (NIK collection).

 

Brown bear

Brown bear

 

Photo 2. A monochrome edit to sepia, edited in Lightroom, Photoshop and Silver Efex Pro (NIK collection).

 

Brown bear

Brown bear

 

Photo 3. A photo edited in Photoshop with an automated action: Grunge Photoshop Action. Beforehand I changed the background of the photo to one more colorful. This action works best when there is more color in it. After performing this action you have to edit and puzzle, to make sure it looks beautiful.

Do you want to try it yourself with a photo. That can also be a picture of a person or something else, then you can download the action here for free: ACTION

In this video you get examples and explanation how it works: VIDEO

Something that you do not see in the video is that you have to have the language settings of Photoshop on English. Otherwise it does not work.

 

Brown bear

Brown bear

 

Photo 4. An edit to a black background. This one fits in my On-Black series.

 

Brown bear

Brown bear

 

Photo 5. A photo edited in Photoshop with an automated action: Hand Drawn Photoshop Action. After performing this action you have to edit and puzzle, to make sure it looks beautiful.

Do you want to try it yourself with a photo. That can also be a picture of a person or something else, then you can download the action here for free: ACTION

In this video you get examples and explanation how it works: VIDEO

Something that you do not see in the video is that you have to have the language settings of Photoshop on English. Otherwise it does not work.

 

Brown bear

Brown bear

 

 

 

De beer is los …

Spelen met Photoshop en een foto genomen van een bruine beer in Dierenpark Amersfoort. Deze grijze oude beer ziet er vervaarlijk uit. Wat hij precies aan het doen was, weer ik niet. Maar hij trok geruime tijd dit soort gezichten naar het publiek. Natuurlijk had ik maar een reactie: klik!

Een leuke foto om mee te spelen en bewerkingen mee te doen. Ik deel er 5 en geef steeds min of meer aan hoe/waar mee ik de bewerking heb gedaan.

Foto 1. Een natuurlijke bewerking van de originele foto, bewerkt in Lightroom, Photoshop en Color Efex Pro (NIK collectie).

 

Bruine beer

Bruine beer

 

Foto 2. Een monochrome bewerking naar sepia, bewerkt in Lightroom, Photoshop en Silver Efex Pro (NIK collectie).

 

Bruine beer

Bruine beer

 

Foto 3. Een foto bewerkt in Photoshop met een geautomatiseerde handeling: Grunge Photoshop Action. Vooraf had ik de achtergrond van de foto bewerk naar iets meer kleur. Deze handeling werkt het mooist als er meer kleur in zit. Na uitvoeren van deze actie moet je bewerken en puzzelen, om er voor te zorgen dat het er mooi uitziet.

Wil je het zelf ook eens proberen met een foto. Dat kan ook een foto van een persoon zijn of iets anders, dan kun je hier de handeling gratis downloaden: HANDELING

In deze video krijg je voorbeelden en uitleg hoe het werkt: VIDEO

Iets dat je niet ziet in de video is dat je de taalinstellingen van Photoshop op Engels moet hebben staan. Anders werkt het niet.

 

Bruine beer

Bruine beer

 

Foto 4. Een bewerking naar een zwarte achtergrond. Deze past in mij On-Black-serie.

 

Bruine beer

Bruine beer

 

Foto 5. Een foto bewerkt in Photoshop met een geautomatiseerde handeling: Hand Drawn Photoshop Action. Na uitvoeren van deze actie moet je bewerken en puzzelen, om er voor te zorgen dat het er mooi uitziet.

Wil je het zelf ook eens proberen met een foto. Dat kan ook een foto van een persoon zijn of iets anders, dan kun je hier de handeling gratis downloaden: HANDELING

In deze video krijg je voorbeelden en uitleg hoe het werkt: VIDEO

Iets dat je niet ziet in de video is dat je de taalinstellingen van Photoshop op Engels moet hebben staan. Anders werkt het niet.

 

Bruine beer

Bruine beer