Tagged: joey

Een kleine verrassing

Opnieuw foto’s genomen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Dieren die ik nog niet vaak uitgebreid gefotografeerd heb. Maar hier is het leuk, omdat je binnen hun verblijf kunt gaan. Dus geen gaas of glas en heel dichtbij foto’s nemen. Dit zijn Moeraswallaby’s. Ze zijn niet zo groot en hebben wel heel leuke koppies. En dan die prachtige lange wimpers …… 🙂

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

En toen zag ik het. Och, wat een leuke kleine verassing. Ik wist niet dat er een joey was.

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

Het is nog heel klein en heeft weinig haar. Het knabbelde heel kort aan de rozenblaadjes. Dat beviel niet echt denk ik, want het trok zich meteen weer terug in de buidel. Ik denk dat het ook nog veel te klein was voor zulk voedsel.

De foto is niet scherp, maar ik wilde het toch laten zien, die leuke kleine verreassing in Blijdorp.

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

A small surprise

Again pictures taken in Blijdorp, the Zoo in Rotterdam. Animals that I have not photographed that often. But here it is nice, because you can go in to the enclosure. So no fence or glass and they are close. These are Swamp Wallabies. They are not that big and look very cute. And then those beautiful long eyelashes …… 🙂

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

And then I saw it. Oh, what a nice small surprise. I did not know there was a joey.

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

It is still very small and has little hair. It nibbled very briefly on the rose leafs. I did not really like that I think, because it immediately fell back into the pouch. I think it was too small for such food.

The photo is not sharp, but I wanted to show it, that nice small surprise in Blijdorp.

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby