Tagged: Monochrome

Mike & Co

Kort geleden ben ik weer naar Dierenpark Amersfoort geweest. Ze hebben er prachtige dieren. Ook deze keer was het weer genieten. Mijn absolute favoriet in Amersfoort is Mike. Mike is een inmiddels hoog bejaarde chimpansee met een prachtige uitstraling. In 2015 maakte ik mijn favoriete foto van hem (de laatste foto in dit blog). Inmiddels is Mike wel erg verouderd vind ik. Hij is erg rustig en ik heb alleen actie gezien als er iets te eten was.

Mike was in het verleden de leider van de groep. Hij maakt nog volledig deel uit van de groep, maar een zoon is nu de nieuwe leider. Er zijn nu chimpansees van verschillende leeftijden in de groep. De jongste is Wingu. Een kleinzoon van Mike.

Ik deel een aantal foto’s die ik maakte. De eerste is er een van Mike. Dit was de enige goede foto die ik maakte tijdens mijn laatste bezoek. Hij zat voortdurend vlak achter het raam. Er werd onderhoud gepleegd tegenover het binnenverblijf. Dit werd uitgebreid en in alle rust bestudeerd.

 

 

Mike

Mike

 

Een foto van Wingu. Hij heeft altijd iets ondeugends over zich. Zo leuk πŸ™‚

 

Wingu

Wingu

 

Een overpeinzing lijkt het. Ik ben altijd vroeg en de chimpansees zijn nog niet echt wakker als ik daar ben. Vandaar ook een aantal foto’s die rust uitstralen.

 

Chimpansee

Chimpansee

 

Een foto van Mike uit 2015. Hij verzamelde zijn favoriete snack. Het ziet er uit alsof hij rookt. Grappig!

 

Mike

Mike

 

Rust.

 

Chimpansee

Chimpansee

 

Een nieuwe bewerking van mijn favoriete foto van Mike. Zo’n prachtige kop! Ze veel uitstraling! Wow!

 

Mike

Mike

 

 

Mike & Co

Recently I went to Dierenpark Amersfoort again. They have beautiful animals. This time it was I enjoyed it a lot as usual. My absolute favorite in Amersfoort is Mike. Mike is a now alderlychimpanzee with a beautiful appearance. In 2015 I made my favorite photo of him (the last photo in this blog). Meanwhile the years are starting to count, I think. He is very calm and I have only seen action when there was something to eat.

Mike was the leader of the group in the past. He is still a full member of the group, but a son is now the new leader. There are chimpanzees of different ages in the group. The youngest is Wingu. A grandson of Mike.

I share a number of photos that I took. The first is one from Mike. This was the only good photo I made during my last visit. He was constantly right behind the window. Maintenance was carried out in front of the enclosure. He made a complete study of al the activity.

 

 

Mike

Mike

 

A photo of Wingu. He always has something naughty about him. I love it πŸ™‚

 

Wingu

Wingu

 

It looks like a contemplation. I am always early and the chimpanzees are not really awake when I am there. Hence a number of photos that radiate tranquility.

 

Chimpansee

Chimpansee

 

A photo of Mike from 2015. He collected his favorite snack. It looks like it is smoking. So funny!

 

Mike

Mike

 

Peace and quiet.

 

Chimpansee

Chimpansee

 

A new edit of my favorite photo of Mike. Such a beautiful head! He looks so great! Wow!

 

Mike

Mike

 

 

Galdiolus

Today I bought flowers at Passie Flora Salland to photograph. Many flowers, too many flowers: P I only photographed one this afternoon. I found this gladiolin so beautiful! The soft color the beautiful shapes. All beauty. The rest will be in next posts. If at least I have enough time to photograph them all before they are withered πŸ™‚

 

Gladiolus

Gladiolus

 

 

Gladiolus

Gladiolus

 

 

Gladiolus

Gladiolus

 

 

Gladiolus

Gladiolus

 

 

Gladiolus

Gladiolus

Of course there must also be a monochrome version πŸ™‚

 

Gladiolus

Gladiolus

 

Galdiolus

Vandaag heb ik bij Passie Flora Salland bloemen gekocht om te fotograferen. Veel bloemen, te veel bloemen πŸ˜› Ik heb er namelijk vanmiddag maar één gefotografeerd. Ik vond deze gladiool zo prachtig! De zachte kleur de mooie vormen. Een en al schoonheid. De overige bloemen houden jullie tegoed van mij. Als ik tenminste tijd genoeg heb om ze allemaal te fotograferen voor ze verwelkt zijn πŸ™‚

 

Gladiolus

Gladiolus

 

 

Gladiolus

Gladiolus

 

 

Gladiolus

Gladiolus

 

 

Gladiolus

Gladiolus

 

 

Gladiolus

Gladiolus

Natuurlijk moet er ook nog een monochrome versie zijn πŸ™‚

 

Gladiolus

Gladiolus

 

Gorilla’s on black

Selection of gorilla photos I made in recent years in several zoos, all edited in monochrome and on a black background.

 

 

Young gorilla in the Apenheul

Young gorilla in the Apenheul

 

 

 

Gorilla in Burgers Zoo

Gorilla in Burgers Zoo

 

 

 

Young gorilla in the Apenheul

Young gorilla in the Apenheul

 

 

 

Gorilla lady in the Apenheul

Gorilla lady in the Apenheul

 

 

 

Gorilla in Burgers Zoo

Gorilla in Burgers Zoo

 

 

 

Gorilla with twins in Burgers Zoo

Gorilla with twins in Burgers Zoo