Tagged: Planckendael

Funny face

Weer een aantal foto’s genomen in Planckendael bij Mechelen. Dit keer foto’s van emoe’s. Zulke grappige beesten!. Ik heb er twee gefotografeerd.

Dit is de eerste die ik zag. Een wat grijzig type, maar met een vrolijke uitdrukking. Ze hebben mooie sprekende ogen.

 

Emoe

Emoe

 

Dit is nummer twee. Veel donkerder van “haar”. Hij/zij stond steeds dicht bij het hek. Ik weet niet of het veilig zou zijn je vingers door het hek te steken. Dat heb ik maar niet gedaan.

 

Emoe

Emoe

 

Opvallend is ook het verenpak. Niet spectaculair wat betreft de kleur, maar wel vanwege de enorme massa smalle dunnen veren die het lichaam bedekken. Dit is op de rug.

 

Emoe

Emoe

 

Wat meer naar beneden ziet het er zo uit. Dit is de andere vogel, daarom de andere kleur.

 

Emoe

Emoe

 

Om de zwarte van dichtbij te fotograferen ben ik met gevaar voor eigen leven 😛 over het hek gaan hangen. (Je kunt natuurlijk overdrijven LOL.) Maar ik hield er wel rekening mee dat hij zou pikken, naar mij of de camera. Ik maakte onder anderen deze twee foto’s.

 

Emoe

Emoe

 

Toen ik thuis was en deze foto zag, dacht ik: Yes! Over het hek was goed. Zo grappig!

 

Emoe

Emoe

 

 

 

Funny face

Again a number of photos taken in Planckendael near Mechelen. This time pictures of emu’s. Such funny animals ! I photographed two.

This is the first one I saw. A somewhat grayish type, but with a cheerful expression. They have beautiful expressive eyes.

 

Emu

Emu

 

This is number two. Much darker of “hair”. He/she was always close to the fence. I don’t know if it would have been safe to put my fingers through the fence. I did not do that to be on the safe side.

 

Emu

Emu

 

Striking is also the plumage. Not spectacular in terms of color, but because of the enormous mass of thin feathers that cover the body. This is on the back.

 

Emu

Emu

 

A bit more down, it looks like this. This is the other bird, therefore the different color.

 

Emu

Emu

 

To photograph the black one in up close, I risked my own life by hanging over the fence. :p (You have to exaggerate
a bit of course LOL.) But I kept in mind that he could peck, at me or the camera. Among others I made these two photos.

 

Emu

Emu

 

When I was home and saw this picture, I thought: Yes! Hanging over the fence was good. So funny!

 

Emu

Emu

 

 

 

Flowers in Planckendael

Planckendael is the zoo at Mechelen in Belgium. I was there this week and it was a wonderful day. It is a beautiful zoo where the animals have a lot of space. I am always very happy about that. Tiled rooms and cages are no longer possible. That was never possible, but then people did not know better, right ….? In zoos there are often very beautiful flowers. Of course I cann’t resist shooting a picture of it. That’s why in I’m sharing 6 flower photos that were taken in Planckendael.

 

Hibiscus

Hibiscus

 

 

 

Sweet-Brier

Sweet-Brier

 

 

 

Water lily

Water lily

 

 

 

Purple loosestrife

Purple loosestrife

 

 

 

Stinking willie with hoverfly

Stinking willie with hoverfly

 

 

 

Water lily

Water lily

 

 

 

Bloemen in Planckendael

Planckendael is de dierentuin bij Mechelen in België. Ik was daar deze week en het was een heerlijke dag. Het is een mooie dierentuin waar de dieren veel ruimte hebben. Daar wordt ik altijd heel blij van. Betegelde ruimtes en kooien kunnen niet meer. Dat kon nooit, maar toen wist men niet beter, toch …. ? In dierentuinen zijn vaak ook heel mooie bloemen. Natuurlijk kan ik het dan iet laten daar een plaatje van te schieten. Daarom bij dezen 6 bloemen foto’s genomen in Planckendael.

 

Hibiscus

Hibiscus

 

 

 

Egelantier

Egelantier

 

 

 

Waterlelie

Waterlelie

 

 

 

Kattenstaart

Kattenstaart

 

 

 

Jakobskruiskruid met zweefvlieg

Jakobskruiskruid met zweefvlieg

 

 

 

Waterlelie

Waterlelie

 

 

 

Elephants in Planckendael

Yesterday I was in Planckendael with a photography friend, a zoo near Mechelen in Belgium. The weather was lovely and we enjoyed it a lot. What is special, is that the animals are very spacious housed. The elephants also have a lot of space. You can see that they enjoy the water. A beautiful sight. There are 8 elephants of which two adorable little ones. So beautiful to look at. I share a number of photos that I have made.

The first thing I saw was how the elephants enjoy the water. The water is deep and they can be completely covered. There is also a lot of space in the water. The little ones are fully in it too.

 

Asian elephant

Asian elephant

 

One of the two little ones in action.

 

Asian elephant

Asian elephant

 

Of course, there has to be a short chat over the wall with the neighbor. The young man lives in a “room” next to the ladies with their young.

 

Asian elephant

Asian elephant

 

Underwater swimming is of course a lot easier with such a built-in snorkel: P

 

Asian elephant

Asian elephant

 

There also a lot of sand-throwing. I also made a lot of photos of that. Timing is very important here, because one time you do not see sand and the other time the elephant has disappeared 🙂

 

Asian elephant

Asian elephant

 

Unfortunately, I was not satisfied with any of the “sand-throwing” photos. The ladies were not to blame for that, they did their best to be a good model. See here the perfect pose, so …..

 

Asian elephant

Asian elephant

 

Here comes one of the mothers with her child. Wonderful sight!

 

Asian elephant

Asian elephant

 

I don’t like the wall as a background. Therefore I’m also sharing a composite with a different background.

 

Asian elephant

Asian elephant