Daily Archive: July 22, 2018

Alstroemeria

Vanmorgen ben ik vroeg opgestaan om naar Fortmond te gaan. Een van mijn favoriete plekken aan de IJssel. Enigzins teleurgesteld kwam ik weer thuis. Ik hoopte vlinders te fotograferen, maar er waren er maar een paar en ik heb er geen foto’s van kunnen maken. Alles is zo droog en bruin. Als ik een vlinder was, dan vloog ik ook naar betere oorden. Al de warmte en droogte. Is dit onze toekomst als we niet wat aan de opwarming van de aarde doen? Als je rondloopt met zulke gedachten, dan ben je al snel weer op weg naar huis πŸ™
We moeten ons leven aanpassen om de natuur en daarmee ons zelf te redden. Zo kan het niet verder.

Balen! Maar ik laat me niet op mijn kop zitten πŸ™‚ Er staan nog bloemen op de vaas. Dus kan ik spelen! Alstroemeria of ook wel Incalelie. Heel sterk, ze staan heel lang. Foto’s van verschillende kanten. Ik ben niet even blij met alle plaatjes. Ik blijf oefenen πŸ˜›

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

 

Alstroemeria

This morning I got up early to go to Fortmond. One of my favorite places along the IJssel. A little disappointed I came home again. I was hoping to shoot some butterflies, but there were only a few of them and I could not take pictures of them. Everything is so dry and brown. If I was a butterfly, I’d also fly to better places. All the heat and drought. Is this our future if we don’t do something about global warming? If you walk around with such thoughts, you are soon on your way back home πŸ™
We have to change our way ofliving to save nature and thereby ourselves. It can not go on like this.

Too bad! But I’m not giving up on this Sunday πŸ™‚ There are still flowers in the vase. So I can play! Alstroemeria or also Lily of the Incas. Very strong, they look good very long. Photos from different sides. I’m not too happy with all the pictures. I’ll keep practicing πŸ˜›

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria