Daily Archive: October 6, 2018

In mijn tuin

Je hoeft niet altijd verre reizen te maken om foto’s te maken. Soms is twee stappen vanaf de voordeur ook al leuk.

Vorig jaar heb ik in mijn voortuin alles nieuw aangelegd en besloten er bloemen in te planten. Overal worden tuinen “onderhoudsvriendelijk” aangelegd. Dat betekent meestal dat de tuin in een grote grindbak verandert. Dan vindt met het vreemd dat er geen vlinders en insecten in de tuin zijn …..

Stom natuurlijk. Als er niets bloeit, hebben de beestjes niets te zoeken in jouw tuin.

Ik heb niet veel ervaring met een tuin. Ik heb een tijd lang naar een hoge plant gekeken en gedacht: is dit onkruid of niet? Toen de eerste bloemen kwamen wist ik het. Geen onkruid, maar de herfst aster. Die had ik 20 cm hoog geplant vorig jaar. Wist ik veel dat dat 80 cm tot een meter hoog kon worden 😛

Insecten kunnen mijn tuintje goed vinden. Op deze mooie dag vandaag zoemde alles met bijen, hommeltjes, zweefvliegen, etc. Heerlijk!

Bij deze wat foto’s gemaakt in de mijn voortuintje.

 

Tricyrtis formosana

Tricyrtis formosana

 

 

 

Dahlia

Dahlia

 

 

 

Lobelia

Lobelia

 

 

 

Spaanse margriet - African daisy

Spaanse margriet – African daisy

 

 

 

Japan(e)se anemone

Japan(e)se anemone

 

 

 

Dahlia

Dahlia

 

 

 

Aster met insect – Aster with insect

 

 

 

Aster met insect - Aster with insect

Aster met insect – Aster with insect

 

 

 

In my garden

You do not always need to travel long distances to take pictures. Sometimes two steps from the front door is perfect too.

Last year, I changed en renewed everything in my front yard. I decided to plant flowers. Everywhere gardens are laid out “maintenance-friendly”. This usually means that the garden changes into a large gravel area. Then they think it is strange that there are no butterflies and insects in the garden …..

Stupid, of course. If nothing blooms, insect have nothing to find in your garden.

I do not have much experience with a garden. I have looked at a tall plant for a weeks and thought: is this weed or not? When the first flowers came I knew it. No weeds, but the aster I planted when it was 20 cm high last year. I had no idea it could become 80 cm to a meter high: P

Insects are happy in my garden. On this beautiful day today everything buzzed with bees, bumblebees, hoverflies, etc. Wonderful!

With these some pictures taken in the mine front garden.

 

Tricyrtis formosana

Tricyrtis formosana

 

 

 

Dahlia

Dahlia

 

 

 

Lobelia

Lobelia

 

 

 

Spaanse margriet - African daisy

Spaanse margriet – African daisy

 

 

 

Japan(e)se anemone

Japan(e)se anemone

 

 

 

Dahlia

Dahlia

 

 

 

Aster with insect

 

 

 

Aster met insect - Aster with insect

Aster with insect