Author: Anja Wessels

Mike & Co

Kort geleden ben ik weer naar Dierenpark Amersfoort geweest. Ze hebben er prachtige dieren. Ook deze keer was het weer genieten. Mijn absolute favoriet in Amersfoort is Mike. Mike is een inmiddels hoog bejaarde chimpansee met een prachtige uitstraling. In 2015 maakte ik mijn favoriete foto van hem (de laatste foto in dit blog). Inmiddels is Mike wel erg verouderd vind ik. Hij is erg rustig en ik heb alleen actie gezien als er iets te eten was.

Mike was in het verleden de leider van de groep. Hij maakt nog volledig deel uit van de groep, maar een zoon is nu de nieuwe leider. Er zijn nu chimpansees van verschillende leeftijden in de groep. De jongste is Wingu. Een kleinzoon van Mike.

Ik deel een aantal foto’s die ik maakte. De eerste is er een van Mike. Dit was de enige goede foto die ik maakte tijdens mijn laatste bezoek. Hij zat voortdurend vlak achter het raam. Er werd onderhoud gepleegd tegenover het binnenverblijf. Dit werd uitgebreid en in alle rust bestudeerd.

 

 

Mike

Mike

 

Een foto van Wingu. Hij heeft altijd iets ondeugends over zich. Zo leuk šŸ™‚

 

Wingu

Wingu

 

Een overpeinzing lijkt het. Ik ben altijd vroeg en de chimpansees zijn nog niet echt wakker als ik daar ben. Vandaar ook een aantal foto’s die rust uitstralen.

 

Chimpansee

Chimpansee

 

Een foto van Mike uit 2015. Hij verzamelde zijn favoriete snack. Het ziet er uit alsof hij rookt. Grappig!

 

Mike

Mike

 

Rust.

 

Chimpansee

Chimpansee

 

Een nieuwe bewerking van mijn favoriete foto van Mike. Zo’n prachtige kop! Ze veel uitstraling! Wow!

 

Mike

Mike

 

 

Mike & Co

Recently I went to Dierenpark Amersfoort again. They have beautiful animals. This time it was I enjoyed it a lot as usual. My absolute favorite in Amersfoort is Mike. Mike is a now alderlychimpanzee with a beautiful appearance. In 2015 I made my favorite photo of him (the last photo in this blog). Meanwhile the years are starting to count, I think. He is very calm and I have only seen action when there was something to eat.

Mike was the leader of the group in the past. He is still a full member of the group, but a son is now the new leader. There are chimpanzees of different ages in the group. The youngest is Wingu. A grandson of Mike.

I share a number of photos that I took. The first is one from Mike. This was the only good photo I made during my last visit. He was constantly right behind the window. Maintenance was carried out in front of the enclosure. He made a complete study of al the activity.

 

 

Mike

Mike

 

A photo of Wingu. He always has something naughty about him. I love it šŸ™‚

 

Wingu

Wingu

 

It looks like a contemplation. I am always early and the chimpanzees are not really awake when I am there. Hence a number of photos that radiate tranquility.

 

Chimpansee

Chimpansee

 

A photo of Mike from 2015. He collected his favorite snack. It looks like it is smoking. So funny!

 

Mike

Mike

 

Peace and quiet.

 

Chimpansee

Chimpansee

 

A new edit of my favorite photo of Mike. Such a beautiful head! He looks so great! Wow!

 

Mike

Mike

 

 

Middagje Artis

Gisteren heb ik een heerlijke dag bij vrienden in Amsterdam gehad. Het verliep helemaal perfect. De reis met de trein en in Amsterdam zelf voor het eerst met de Noord-Zuid-lijn zonder oponthoud. Dan begint de dag al prettig. Verder was het vooral erg gezellig. Zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor het bouwen van een website. We hebben lekker gegeten. En ‘s middags werd ik uitgenodigd voor een bezoek aan Artis. En dan zegt deze dame geen nee natuurlijk :P.

Hier onder een aantal foto’s die ik heb gemaakt. We vielen ook in Artis met de neus in de boter. Prachtige dieren en als kers op de taart een hele mooie lieve kleine baby.

 

Jaguar

Jaguar

 

 

Zwarte zwaan - Black swan

Zwarte zwaan – Black swan

 

 

Hudson Bay wolf

Hudson Bay wolf

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

Chimpansee - Chimpanzee

Chimpansee – Chimpanzee

 

 

Roze peilikaan - Great white pelican

Roze peilikaan – Great white pelican

 

Bij de laagland gorilla’s was mooi nieuws. Er is daar vorige week een kleintje geboren. Eerst een foto van de trotse vader Akili.

 

Akili

Akili

 

En hier zijn ze dan, moeder en kind. Nog zo klein. Prachtig!

 

Dafina & baby

Dafina & baby

 

 

A short visit to Artis

Yesterday I had a wonderful day with friends in Amsterdam. It was completely perfect. The journey by train and in Amsterdam itself for the first time with the North-South line without delay. Then the day starts nice. Furthermore, it was especially nice. We have been busy with the preparations for building a website. We had a nice dinner. And in the afternoon I was invited to visit Artis. And then this lady does not say no, of course: P.

Sharing a number of photos that I made. We were lucky in Artis. Beautiful animals and as a cherry on the cake a beautiful sweet little baby.

 

Jaguar

Jaguar

 

 

Zwarte zwaan - Black swan

Zwarte zwaan – Black swan

 

 

Hudson Bay wolf

Hudson Bay wolf

 

 

Alstroemeria

Alstroemeria

 

 

Chimpansee - Chimpanzee

Chimpansee – Chimpanzee

 

 

Roze peilikaan - Great white pelican

Roze peilikaan – Great white pelican

 

There was good news among the lowland gorillas. A little one was born there last week. First a picture of the proud father Akili.

 

Akili

Akili

 

And here they are, mother and child. Still so small. Magnificent!

 

Dafina & baby

Dafina & baby

 

 

Butterflies in the Orchideeƫnhoeve

Yesterday I visited the OrchideeĆ«nhoeve in Luttelgeest. A wonderful place that had a whole new fly cage with beautiful birds and with ringtailed makis. It looks great and the animals have a lot of space. I love going there. It is spending a day in the tropics only one hours drive away. There is also a butterfly garden. I’m sharing shots of butterflies I made there.

 

Enjoy!

 

Butterfly?

Butterfly?

 

 

Heliconius hewitsoni

Heliconius hewitsoni

 

 

Greta oto

Greta oto

 

 

Heliconius Charithonia

Heliconius Charithonia

 

 

Heliconius hewitsoni

Heliconius hewitsoni

 

 

Heliconius numata

Heliconius numata

 

 

Heliconius hewitsoni

Heliconius hewitsoni